Opis Konferencji

ROBOTECH to jedna z najważniejszych konferencji na polskim rynku w dziedzinie robotyki i nowych technologii. Jej uczestnikami są profesjonaliści jak również osoby zainteresowane tą tematyką. Kolejna już edycja konferencji staję się wspaniałą platformą wymiany poglądów i doświadczeń między środowiskami biznesu, nauki, inżynierów robotyków oraz wszystkich zainteresowanych. Wydarzenie to będzie miejscem ważnej debaty dotyczącej innowacji, szans oraz zagrożeń jakie dotyczą robotyki i nowych technologii w otaczającym nas świecie.

Zagadnienia poruszane na konferencji obejmują

 • Robotyka i elastyczna produkcja
 • Jak wybrać robota przemysłowego dla Twoich potrzeb
 • Robotyka i Fabryka 4.0
 • Trendy ku ulepszeniu zwrotu z inwestycji (ROI)
 • Komputerowe systemy wspomagające w robotyce
 • Optymalizacja systemów połączeń na stanowiskach zrobotyzowanych
 • Wykorzystanie protokołów komunikacyjnych w robotyce
 • Roboty przemysłowe w nietypowych zastosowaniach
 • Techniczno-biznesowe aspekty inwestycji w robotyzację
 • Symulacja zrobotyzowanych procesów produkcyjnych
 • Współpraca między robotem a człowiekiem (tzw. Collaborative Robotics)

Konferencja w liczbach

Uczestników konferencji

Prelegentów I Prezentacji

Godziny Networkingu

Grupa docelowa

 • Prezesi i dyrektorzy fabryk
 • Kierownicy działów technicznych
 • Inżynierowie robotycy
 • Inżynierowie automatycy
 • Inżynierowie działów IT
 • Przedstawiciele sektora państwowego
 • Studenci
 • Doktoranci
 • Wykładowcy akademiccy
 • Pasjonaci nowych technologii
 • Wszyscy zainteresowani tematyką robotyzacji