Opis Konferencji

DESIGNTECH to jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone inżynierii, osadzone projektowanie mechaniczne i elektroniczne. Konferencja i wystawa zapewniają idealne środowisko dla inżynierów projektantów bezpośredni dostęp do najnowszych produktów, usług i innowacji dostępnych dla sektora.

Zagadnienia poruszane na konferencji obejmują

 • inżynieria
 • osadzone projektowanie mechaniczne
 • osadzone projektowanie elektroniczne

Konferencja w liczbach

Uczestników konferencji

Prelegentów I Prezentacji

Godziny Networkingu

Grupa docelowa

 • Projektowanie mechaniczne, projektowanie elektroniczne, projektowanie produktu
 • Projektowanie przemysłowe, inżynierowie zarządzania cyklem życia produktu (PLM)
 • Planiści i projektanci linii produkcyjnej
 • Kierownicy zespołów ds. Grup projektowych
 • Inżynierowie testowi, inżynierowie kontroli jakości
 • Specjaliści nisz projektowych (analiza elementów skończonych, projektanci IoT itp.)
 • Cloud Computing i integratorzy i projektanci Przemysłu 4.0
 • Menedżerowie systemów IT, Kierownicy produkcji