Integrator Roku

Opis Konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych integratorów systemów. Nagroda Integrator Systemów Roku przyznawana będzie w oparciu o kryteria wyszczególnione w regulaminie.
Każdy uczestnik konkursu zostanie wymieniony w Almanachu Produkcji – Bazie Danych Integratorów Systemów.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: link